งานสัมมนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของเดลต้า 2565

พลังงานสะอาดอัจฉริยะ เพื่อพร้อมรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนของประเทศไทย

28 ตุลาคม 2565 เวลา 8:30 – 12.30 น.

โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

-594วัน -15ชั่วโมง -3นาที -53วินาที

ยินดีต้อนรับสู่การประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมของเดลต้า ครั้งที่ 4
งานเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งคุณสามารถพบปะเครือข่ายเน็ตเวิร์คและสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญของประเทศ รัฐบาล อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในนวัตกรรมอนาคตที่พิสูจน์ได้และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้หัวข้อ Smart Green Energy for a Resilient and Sustainable Thailand

กำหนดการ

เวลา

รายละเอียด

8:30 – 9:00 AM

ลงทะเบียน พร้อมเครื่องดื่ม

9:00 – 9:05 AM

กล่าวต้อนรับ

9:05 – 9:20 AM

กล่าวเปิดงาน: ทำไมพลังงาน 4.0 เป็นแกนสำคัญของแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0

 • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
9:20 – 9:35 AM

กล่าวต้อนรับ: เดลต้า ผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียว สร้างอนาคตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร

 • นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9:35 – 10:00 AM

ปาฐกถาพิเศษ: บทบาทของบีโอไอในการสนับสนุนการพัฒนาด้านดาต้าเซ็นเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า และซัพพลายเชนท้องถิ่นของประเทศไทย

 • นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
10:00 – 10:15 AM

พักเบรก

10:15 – 11:00 AM

เสวนา ช่วงที่ 1:
พลังงานสะอาดอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยเปลี่ยนกริดของประเทศไทยสู่ยุค RE100 ได้อย่างไร / ถาม-ตอบ

 • นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.
 • นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สำนักบริหารโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • นายอภิเชษฐ์ นุ้ยตูม รองประธานปฏิบัติการ SCG Cleanergy
 • นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
11.00 – 11:45 AM

เสวนา ช่วงที่ 2:
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและเทคโนโลยีบล็อกเชนกำหนดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างไร / ถาม-ตอบ

 • นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO)บริษัท LINE MAN Wongnai
 • นายจิรายุส (ท็อป) ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Bitkub
 • ดร. Benjamin Chian เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส บริษัท Chunghwa Telecom Laboratories
 • นายศักดา แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐาน ICT บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
11:45 – 11:55 AM

สรุปและปิดงาน

11:55 AM

รับประทานอาหารเที่ยง

วิทยากร

โซลูชั่นไฮไลต์

โครงสร้างพื้นฐาน
ดาต้าเซ็นเตอร์

พลังงานอัจฉริยะ

ไฮไลต์ปี 2563

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่
det.marketing@deltaww.com

เบอร์โทรติดต่อ
02-709-2800 ext. 6373
02-709-2800 ext. 6381

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่